شعبه فریدونکنار

آدرس: فریدونکنار، بلوار نامجو، نرسیده به بازار ماهی، نبش نامجو هفتم، روبروی استادیوم شهدا

شماره تماس: ۰۱۱۳۵۶۵۳۳۹۳