آدرس : همدان بلوار ۷۵ متری امام ، ابتدای شهرک اندیشه
شماره تماس ۰۸۱۳۴۲۹۹۹۰۴
مدیریت شعبه :محمد محمودجانلو

ظرفیت سالن: ۱۲۰ نفر