پیام شما

بسمه تعالی

مدیریت محترم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
با توجه به رزومه قوی اکبر جوجه و غذاهای لذیذ و کادر خوب در شعب اصلیتان خواستم متذکر شوم که در شعبه بندر انزلی که واقعا معلوم نیست که جزء شعب شما هست یا خیر نظافت، رفتار پرسنل و کیفیت غذا بسیار پایین میباشد این واحد دارای دو طبقه است که ما در طبقه بالا نشستیم هنگامی که از پرسنل درخواست جم کردن سفره قبلی را نمودیم گفتند که در طبقه بالا خودتان باید میز را جم کنید بشقاب برنج را نصفه ری%