پیام:از اطلاعاتی که در مورد اکبر آقا و همسرش در اختیار ما گذاشتین ممنون.عذاخوریهایی با نام اکبر جوجه هستن که دارن از اسم ایشون سواستفاده میکنند و شاید حتی سر گذشت و حاج اکبر و همسرش رو نمیدونند و نمیدونن که اکبر جوجه از کجا به کجا رسیده و چگونه اصلا اکبر جوجه شده است.در میان غذا خوریهایی که بانام اکبر جوجه فعالیت میکنند ،، بیشترشون شعبه ای از شعبه های انتخابی شما نیستن و فقط از اعتبار حاج اکبر (اکبر جوجه )استفاده میکنند.