باسلام
احتراما باطلاع ميرساند اينجانب و خانواده مربوطه سالهاي متمادي است كه به شعبات شما مراجعه مي كنيم ليكن امروز ٢٤ اسفند ١٣٩٧ ساعت ١٥ / ٣٤ دقيقه به شعبه مرزن اباد مراجعه كرديم كه متاسفانه برنج صنعتي خارجي بي كيفيت بسيار بد و نامطلوب تحويل ما ٤ نفر دادند كه با اعتراض ما فقط عذر خواهي كردند ! لذا تقاضاي رسيدگي را دارم.
پاسخ مدیر:
متاسفانه بارها و بارها از مشتریان گرامی درخواست شده تا پیش از مراجعه به شعب رستوران های اکبرجوجه حتما از اصل یا مورد تایید بودن آن از طریق سایت یا اینستاگرام رسمی اکبرجوجه اطلاع حاصل کنند. در سایت ما هیچ نامی از شعبه مرزن آباد برده نشده و شما به یک شعبه تقلبی مراجعه کرده اید. البته برای حذف تابلوهای تقلبی اقدامات حقوقی صورت گرفته که متاسفانه به دلیل مراحل اداری این روند به کندی صورت می گیرد.