شعبه بابلسر

با سلام

کیفیت غذا، سرعت سرویس دهی و طرز برخورد پرسنل همگی عالی
با تشکر