سلیم – هرمزگان
پیام:با سلام آیا در استان هرمزگان شعبه دارید ؟

پاسخ مدیر:

سلام دوست عزیز؛ خیر مجموعه رستوران های اکبرجوجه هیچ نمایندگی ای در شهر هرمزگان ندارد