سلام و خسته نباشید
بنده همیشه تو جاده ها هستم و یکی از طرفداران اکبر جوجه هستم
امروز تو جاده تهران قم تو مجموعه زیتون به نمایندگی محمود رفیعی رنانی اکبر جوجه خوردم
اندازه جوجه نصف اندازه بقیه شعب بود و اعتراض کردم گفتند جوجه ما کوچیکتره و خوشمزست ولی هم کوچیک بود هم طعم نداشت .
واقعیتش من سیر نشدم و لذتی از این غذا نبردم
رب انار را تو ظرف سیاه پر کردند و واقعا رب انار نبود
کارگر سرو غذا با دست شکسته و باند پیچی شده غذا سرو کرد
خودتون نماینده بفرستین و بخوره و بررسی کنید
حتما به نتیجه من خواهید رسید