سلام\sاکبر جوجه به جز غذا واسه من همیشه خاطره است…نمیشه که بیام شمال و اکبرجوجه نخورم انگار یه چیزی تو سفرم کم بوده…مرسی بابت غذای خوبتون 🙂