سیده مرجان حسینی قائمشهر
سلام خانم تاجیک من اهل ساری هستم اما در اصفهان زندگی می کنم\sجالب که بدونید من وهمسرم بر نامه ریزی میکنیم که در مسیر امدن به ساری حتمأ به شام اکبر جوجه برسیم و در مسیر برگشت\sبه ناهار شعبه قایمشهر و این بر نامه همیشگی سفرمون به ولایت ممنون از پرسنل شعبه قایمشهر
پاسخ مدیر: سرکار خانم حسینی

این افتخار ماست که میزبان شما مردم خونگرم باشیم.
همچون زاینده رود زندگیتان روان و زلال و زیبا باشد.