رضا حیدری

پس رستوران هایی که سر در رستورانشون تابلو اکبر جوجه هستش چگونست؟

 

پاسخ مدیر:

متاسفانه همگی بجز رستوران های ذکر شده در این سایت تقلبی هستند. این سایت قصد دارد تمامی شعب تقلبی را نیز به شما خوانندگان گرامی معرفی کند.