اکبر جوجه به جز غذا واسه من همیشه خاطره است…نمیشه که بیام شمال و اکبرجوجه نخورم انگار یه چیزی تو سفرم کم بوده…مرسی بابت غذای خوبتون 🙂 شعبه کلار آباد رو عید امسال رفتیم همه چی عالی بود از پارکینگ گرفته تا … فقط مقدار برنجش کم بود ولی رب انارش عا ا ا ا لی بود.