سلام\sبه تازه گی از سفر شمال برگشتیم مشهد.غذاتون بسیارلذیذ و عالی بود.ما توی سفر به شعبه های گرمسار آمل بابلسر وبجنورد رفتیم کیفیت غذای همه عالی بود اما محیط رستوران بابلسر بهتر از بقیه بود.ممنون که غذای خوب و سالم تولید میکنین.لطفا توی مشهد هم شعبه بزنین.