شعبه های استان مازندران

آمل

آدرس: آمل، ۱۰۰ متر بعد از میدان هزار سنگر، به طرف بابل (تشریفات سابق)

تلفن: ۴۳۲۵۱۰۱۸

۴۳۲۵۱۰۱۹

مدیر شعبه:  تاجیک و کلبادی نژاد

ایزدشهر

سال تاسیس: ۱۳۸۸

آدرس: ایزدشهر، روبروی شهرک آبی کنار، تلفن: ۰۹۱۱۱۱۰۱۲۴۴
۰۱۱۴۴۵۳۶۱۰۰

موسس: مصطفی تاجیک

مدیر شعبه: عیسی تاجیک

نوشهر

سال تاسیس: ۱۳۸۵

آدرس: نوشهر، کمربندی، روبروی فروشگاه مبل آپادانا ، تلفن: ۰۱۱۵۲۳۷۲۹۶۹

مدیر شعبه:

فرامرز کلبادی نژاد

فرامرز کلبادی نوشهر

 

 

 

 

فرهاد کلبادی نژاد

فرهاد کلبادی نوشهر

چالوس

سال تاسیس:

آدرس: کیلومتر ۲ چالوس به نمک آبرود دوجمان ساحلی ، تلفن: ۰۱۱۵۲۱۶۰۰۸۵

مدیر شعبه: فرهاد کلبادی نژاد

photo_2016-05-26_10-41-56

کلاردشت

سال تاسیس: ۱۳۹۴

آدرس: کلاردشت، ابتدای جاده عباس آباد، روبه روی کوتون

تلفن: ۰۱۱۵۲۶۲۲۹۰۰

مدیر شعبه: سینا تاجیک

قائمشهر

سال تاسیس:

آدرس: قائمشهر، کمربندی فیروزکوه به تهران، تلفن: ۰۱۱۲۲۲۴۷۵۵۶

مدیریت شعبه: فریدون کلبادی نژاد

ظرفیت سالن: ۶۰۰ نفر

بابل شعبه ۱

سال تاسیس: 1373

آدرس: بابل، کیلومتر۳ بابل به قائمشهر، تلفن: ۰۱۱۳۲۲۶۲۲۹۶

بنیانگذار: حسینعلی تاجیک (۱۳۹۲-۱۳۲۳)

حسینعلی تاجیک

مدیر شعبه: شهرزاد تاجیک

بابل شعبه ۲

سال تاسیس:

آدرس: کیلومتر۲ جاده قائمشهر ( سالن قدیم)، تلفن: ۰۱۱۳۲۲۵۰۰۲۰

مدیر شعبه:

بابل شعبه ۳

سال تاسیس:

آدرس: بابل، کمربندی غربی، نبش توحید۲۵ تلفن: ۰۱۱۳۲۳۳۱۷۴۳

مدیر شعبه:

بابلسر

آدرس: بابلسر، خیابان پاسداران، حدفاصل پاسداران ۳۶-۳۴

تلفن: ۰۱۱۳۵۲۸۹۲۹۲

            01135289494

            01135278214

مدیر شعبه: اکبر تاجیک

photo_2016-05-14_13-48-52

گلوگاه شعبه مرکزی

سال تاسیس: ۱۳۵۳

آدرس: گلوگاه، بلوار امام رضا(ع) ، سالن ۱ و ۲ ، تلفن: ۰۱۱ ۳۴۶۶۳۳۱۲

مدیر شعبه: اسماعیل کلبادی نژاد

اسماعیل کلبادی مدیر خلیل شهر

گلوگاه شعبه ۲

سال تاسیس:

آدرس: ابتدای شهر از سمت گرگان به گلوگاه، تلفن: ۱- ۰۱۱۳۴۶۶۱۶۰۰

مدیر شعبه: احمد رضا کلبادی نژاد

احمدرضا کلبادی

خلیل شهر

سال تاسیس:۱۳۷۳

آدرس: خلیل شهر، روبروی کارخانه اکریلتاب، تلفن: ۰۱۱۳۴۶۴۸۰۰۰

مدیریت شعبه: اسماعیل کلبادی نژاد

اسماعیل کلبادی مدیر خلیل شهر

بهشهر

سال تاسیس: ۱۳۸۷

آدرس: مازندران – بهشهر،بلوار  هاشمی نژاد، جنب تقاطع شهید یونسی، قائم۱۰۰، تالار رستوران اکبرجوجه
شماره تماس: ۰۱۱۳۴۵۶۰۰۵۰

۰۹۱۱۶۲۰۰۰۵۰
مدیریت شعبه: محمد کلبادی نژاد

ساری

سال تاسیس:

آدرس: ساری، کمربندی غربی، جنب پمپ بنزین تلفن: ۰۱۱۳۲۳۹۸۸۵۲

مدیریت شعبه: حمید رضا کلبادی نژاد

حمیدرضاکلبادی شعبه ساری